MVNO Europe vernieuwt en verbreedt bestuur

Brancneorganisate MVNO Europe neeft zijn ram van æstuur vernieuval Met een mix van Me en nieuwe leden wil MVNO Europe klaar Zijn om uitdagingen komend jaar op te pakken Jacques Bonifay van Transatel en Innocenzo Genna van CoopVoce zijn herbenoemd als president en vice-president Federico (Fastweb) en Lukas Jankauskas (Teledema) zijn nieuw benoemd als vice-president. Een vmrbeeZ van de verwachte uitdagingen is het voorstel van de Europese Commissie en het EP om met de European Electronic Communication Code (EECC) net Cigitale lancscnap operators te vernieuwen De EECC mcæt onder meer eerlijke toegang werators met en zonder eigen netuerk tot alle Europese markten t*eden. zo Sten MVNO Europe. Verder Borden

Ce eerste monoae 5G-standaarden verwacnt